Gyermek horoszkóp nem külön ág az asztrológia területén, a gyermek kicsi korának gondjait könnyebb így a szülőnek érteni, s elfogadni. A gyermek horoszkóp – rövidebb és hosszabb szakaszokra készít – változatai sorban mutatják a miértekre adható válaszokat. Minthogy a későbbi fejlődések iránt is érdeklődhetünk, a szülő bizonyos megnyugvást nyerhet azáltal, hogy előretekint a gyermek életére. Jó tudni azonban, hogy az úgy nevezett szerencsétlen sors nincs, legföljebb súlyos karmikus terhelés, azaz olyan adósság, amit a felnövekvő, vagy már felnőtt embernek most és itt, ebben az életszakaszban kell megadnia, másképpen kifejezve kiegyenlítenie, s a szülő fiának ebben adhat segítséget.